کویر

 
 

گردشگری نجومی در کویر یزد – خرید بلیط الکترونیکی هواپیما

هفته نامه تجارت فردا – حبیب الله اسماعیلی، پژوهشگر تاریخ: کویر بزمگاه خیال آدمی است، خاصه آنکه اهل تفرج در پرمعماترین بخش هستی بی‌کرانه آسمان باشی


شهر تاریخی و پر رمز و راز «طبس» را کشف کنید – خرید بلیط الکترونیکی هواپیما

همشهری شش و هفت: آلفونس گابریل، جغرافیدان نامدار قرن بیستم، کتاب «عبور از صحاری ایران» خود را چنین آغاز کرده‌است: «اگر کسی در عمرش فقط یک بار کویرها و بیابان‌های ایران را دیده باشد تا پایان عمر افسون کویر رهایش نخواهد کرد


فوت و فن‌های کویر نوردی – خرید بلیط الکترونیکی هواپیما

ضمیمه روزنامه ایران – سحر سیروس کبیری: این روزها علاقه به طبیعت گردی رو به افزایش است و در این بین کویرهای ایران هم بی نصیب نمانده اند