آتشفشان

 
 

شگفت انگیزترین آتشفشان های جهان اینجاست! – خرید بلیط الکترونیکی هواپیما

– ترجمه از حمید پاشایی: آتشفشان ها از دیرباز منبعی از افسانه ها و اسطوره ها بوده اند. از نظر فرهنگ های باستانی، قدرت آتشفشان ها را تنها می توان به عنوان اقدامات خدایان یا الهه ها توضیح داد


تخم مرغ های سیاه دره جوشان در ژاپن – خرید بلیط الکترونیکی هواپیما

: اوواکودانی یا دره جوشان بزرگ در ژاپن را می توان به سختی یک نقطه ایده آل توریستی دانست. این دهانه آتشفشانی حدود سه هزار سال پیش به دنبال فوران بزرگ کوه هاکون شکل گرفت